logo

Symfony - vytvorenie a testovanie jendoduchej aplikácie

symfony framework

 

       Framework Symfony je agilný, rýchly a predovšetkým stabilný PHP framework, ktorý sa vyvíja vo Francúzsku. Svoje uplatnenie nájde hlavne pri väčších projektoch, webových portáloch a aplikáciách. Ako väčšina frameworkov vznikol aj Symfony za účelom skrátenia času potrebného na vytvorenie webových stránok a zníženia náročnosti na údržbu.

 

 

Symfony je charakteristické mnohými vlastnosťami ako :

 •  
  • Cache Management na skrátenie doby ukladania údajov, zníženie spotreby prostriedkov

  • Smart URLs optimalizované linky na jednotlivé časti stránky pre internetové vyhľadávače

  • Scaffolding automatické vygenerovanie základnej administrácie podľa modelu databázy

  • Symfony je zriadený multijazyčne a preto je ho možné ľubovolne rozšíriť o ďalší jazyk

  • Ajax support zabezpečuje bezproblémovú integráciu Web 2.0 prvkov

  • Automatizovaný Unit Testing pomáha pri udržaní stability aplikácie tým, že redukuje tvorbu chýb už počas vývoja a programátorovi uľahčuje hľadanie chýb

 

        Na vytvorenie testovacej aplikácie vo frameworku Symfony som využil balíček Sandbox, ktorý obsahuj prázdnu aplikáciu a nakonfigurovanú databázu SQLite. Adresárovú štruktúru je ľahké pochopiť:

 

sf_sandbox

/apps – súbory aplikácie

/batch – dávkové procesné skritpy

/cache – cache súbory

/config – konfiguračné súbory

/data – datové súbory a skripty

/doc – dokumentačné súbory

/lib – knižnice a všeobecne použiteľné skripty

/log – log súbory

/plugins – pluginy

/test – unit a integračné testy

/web – verejný web adresár

 

Ako prvé je potrebné vytvoriť súbor formátu YAML, ktorý popisuje stĺpce a cudzie kľúče tabuliek v pripravenej databáze. Tento súbor je podobný XML a slúži ako predloha z ktorej budú vygenerované ďalšie časti aplikácie. V tabuľke je vidieť súbor schema.yml s opisom relačnej schémy databázy, pripravený na generovanie základu aplikácie pomocou objektovo-relačného mapovania.

 

	 	 	 	
propel: 

members:

id: ~   

name: varchar(255)

treet_number:varchar(255)

street: varchar(255)

town: varchar(255)

ZIP_code: varchar(255)

type: varchar(255)

login: varchar(255)

password: varchar(255)

users:

id: ~

member_id: varchar(255)

name: varchar(255)

surname: varchar(255)

phone: varchar(255)

email: varchar(255)

Pre používanie MySQL DB  je potrebné upraviť nadstavenia pripojenia na databázu v súbore databases.yml.


 	

prod:

all:

propel:

class: sfPropelDatabase

param:

dsn: mysql://getfh_5220031:tombo7@sql200.byetcluster.com/getfh_5220031_db


 

        Na vygenerovanie základných tried a súborov potrebných na obsluhu už vytvorenej databázy, použijem príkaz propel-build-all, ktorý spustím v hlavnom adresári aplikácie.

 

 $ php symfony propel-build-all

Po takomto vytvorení tried a ďalších súborov je potrebné spustiť ešte jeden skript, ktorý vyčistí cache pamäť.

 $ php symfony clear-cache

       Aby sa dalo s uloženými informáciami aj pracovať je ďalším krokom vytvorenie tzv. administratívneho panelu, ktorý na základe relačnej schémy vytvorí rozhrania pre prácu s dátami. Na jeho vytvorenie sa opäť použije skript, ktorý vytvorí správu webu, v aplikácii frontend a module Member.

 $ php  symfony  propel-init-admin  frontend   members   Members 
$ php symfony propel-init-admin frontend users Users

          Po vygenerovaní potrebných súborov sa nám na stránke objaví zoznam položiek zo zvolenej tabuľky v databáze. Záznamy je možné upravovať ako je nižšie na obrázku ukázané. Taktiež je možné záznamy aj pridávať a zmazať. Všetko pekne v jednoduchom a prehľadnom dizajne. Podobné techniky generovania majú aj iné frameworky, ale nikde to nefunguje tak jednoducho, ako práve v Symfony. Po pár riadkoch kódu a zopár skriptoch je hrubý základ aplikácie na svete a v priebehu niekoľko minút.

symfony framework

 

        Po vygenerovaní potrebných súborov sa nám na stránke objaví zoznam položiek zo zvolenej tabuľky v databáze. Záznamy je možné upravovať ako je nižšie na obrázku ukázané. Taktiež je možné záznamy aj pridávať a zmazať. Všetko pekne v jednoduchom a prehľadnom dizajne. Podobné techniky generovania majú aj iné frameworky, ale nikde to nefunguje tak jednoducho, ako práve v Symfony. Po pár riadkoch kódu a zopár skriptoch je hrubý základ aplikácie na svete a v priebehu niekoľko minút.

 
 <?php 

/**
 * autoMembers actions.
 *
 * @package    ##PROJECT_NAME##
 * @subpackage autoMembers
 * @author     Fabien Potencier <fabien.potencier@symfony-project.com
* @version SVN: $Id: actions.class.php 9855 2008-06-25 11:26:01Z FabianLange $ */
class autoMembersActions extends sfActions { public function executeIndex() { return $this->forward('members', 'list'); } public function executeList() { $this->processSort(); $this->processFilters(); // pager $this->pager = new sfPropelPager('Members', 20); $c = new Criteria(); $this->addSortCriteria($c); $this->addFiltersCriteria($c); $this->pager->setCriteria($c); $this->pager->setPage($this->getRequestParameter('page', $this->getUser()->getAttribute('page', 1, 'sf_admin/members'))); $this->pager->init(); // save page if ($this->getRequestParameter('page')) { $this->getUser()->setAttribute('page', $this->getRequestParameter('page'), 'sf_admin/members'); } } public function executeCreate() { return $this->forward('members', 'edit'); } public function executeSave() { return $this->forward('members', 'edit'); } public function executeEdit() { $this->members = $this->getMembersOrCreate(); if ($this->getRequest()->getMethod() == sfRequest::POST) { $this->updateMembersFromRequest(); $this->saveMembers($this->members); $this->setFlash('notice', 'Your modifications have been saved'); if ($this->getRequestParameter('save_and_add')) { return $this->redirect('members/create'); } else if ($this->getRequestParameter('save_and_list')) { return $this->redirect('members/list'); } else { return $this->redirect('members/edit?id='.$this->members->getId()); } } else { $this->labels = $this->getLabels(); } } public function executeDelete() { $this->members = MembersPeer::retrieveByPk($this->getRequestParameter('id')); $this->forward404Unless($this->members); try { $this->deleteMembers($this->members); } catch (PropelException $e) { $this->getRequest()->setError('delete', 'Could not delete the selected Members. Make sure it does not have any associated items.'); return $this->forward('members', 'list'); } return $this->redirect('members/list'); } protected function saveMembers($members) { $members->save(); } protected function deleteMembers($members) { $members->delete(); } ?>

 

symfony framework

symfony framework

 

 

 

Udalosť Vzorky Priemer [ms] Stredná hodnota [ms] Min [ms] Max [ms] Priepustnosť
Test č. 1

AddUser

10

3834

4732

1264

5000

15,6/min

Users

10

2103

2132

825

3147

28,4/min

Members

10

3125

2999

1265

5037

19,2/min

EditUser

10

3096

3029

1359

5003

19,3/min

Celkovo

40

3040

2996

825

5037

19,7/min

Test č. 2

AddUser

10

4347

4994

2981

5059

13,8/min

Users

10

2404

2975

1028

3010

24,9/min

Members

10

4125

5015

2353

5487

14,5/min

EditUser

10

4443

5059

2451

5518

13,5/min

Celkovo

40

3830

4523

1028

5518

15,6/min

Test č. 3

AddUser

10

2629

2217

1243

4469

22,8/min

Users

10

2257

2190

789

3008

26,5/min

Members

10

2626

2844

1798

3622

22,8/min

EditUser

10

3200

3003

1962

5549

18,7/min

Celkovo

40

2678

2500

789

5549

22,3/min

 

symfony framework

 

Zdrojový kód  >> na stiahnutie
                             

logo