logo

Výsledky zozbierané pri testovaní PHP frameworkov CakePHP, CodeIgniter, Prado, Symfony, Zend

tabulka frameworkov podla rychlosti

Namerané hodnoty, ktoré predstavujú časy trvania akcie pri jednotlivých frameworkoch. Výsledky sú zhrnuté do jednej tabuľky na konci článku, ktorá predstavuje poradie frameworkov zoradených podľa rýchlosti vykonaných akcií za určitých podmienok.Prečítať celý článok

CodeIgniter - vytvorenie a testovanie jednoduchej aplikácie


CodeIgniter
Tento malý a výkonný framework vychádza z PHP verzie 4.1 a je plne funkčný aj na PHP 5, avšak nevyužíva žiadny z prínosov tejto verzie.
Verzia frameworku postavená na PHP 5 je už vo vývoji.

Prečítať celý článok

                             

logo