logo

Zend Framework - vytvorenie a testovanie jednoduchej aplikácie

zend framework
Medzi výhody tohto frameworku patri využívanie unit testovanie kódu, znovu použiteľnosť komponentov, kvalitný manuál, šírenie pod BSD licenciu a jeho rýchlosť. Je vhodný na budovanie bezpečných, spoľahlivých a moderných WEB 2.0 aplikácií a webových služieb. Ponúka využitie bežne dostupných API od popredných výrobcov, ako Yahoo!, Google, Amazon, Flickr.

Prečítať celý článok

Výsledky zozbierané pri testovaní PHP frameworkov CakePHP, CodeIgniter, Prado, Symfony, Zend

tabulka frameworkov podla rychlosti

Namerané hodnoty, ktoré predstavujú časy trvania akcie pri jednotlivých frameworkoch. Výsledky sú zhrnuté do jednej tabuľky na konci článku, ktorá predstavuje poradie frameworkov zoradených podľa rýchlosti vykonaných akcií za určitých podmienok.Prečítať celý článok

Symfony - vytvorenie a testovanie jendoduchej aplikáciesymfony framework
Framework Symfony je agilný, rýchly a predovšetkým stabilný PHP framework, ktorý sa vyvíja vo Francúzsku. Svoje uplatnenie nájde hlavne pri väčších projektoch, webových portáloch a aplikáciách. Ako väčšina frameworkov vznikol aj Symfony za účelom skrátenia času potrebného na vytvorenie webových stránok a zníženia náročnosti na údržbu.

Prečítať celý článok

Prado - vytvorenie a testovanie jednoduchej aplikácie


Prado Prado je PHP 5 framework pracujúci na udalosťami-riadenej architektúre. Najnovšia verzia tohto PHP frameworku je 3.1.7 a priniesla opravu viac
ako 20 chýb a mnoho ďalších vylepšení.

Prečítať celý článok

CodeIgniter - vytvorenie a testovanie jednoduchej aplikácie


CodeIgniter
Tento malý a výkonný framework vychádza z PHP verzie 4.1 a je plne funkčný aj na PHP 5, avšak nevyužíva žiadny z prínosov tejto verzie.
Verzia frameworku postavená na PHP 5 je už vo vývoji.

Prečítať celý článok

CakePHP - vytvorenie a testovanie jednoduchej aplikácie


cakephp
Jednou z najväčších predností CakePHP je, že v jeho základnej kostre
je inšpirovaný zrejme najlepším frameworkom súčasnosti, a to Ruby on Rails.
CakePHP je framework s bohatou softvérovou výbavou, ktorá je vhodná
na veľké i malé projekty.
Prečítať celý článok

                             

logo