logo

Výsledky zozbierané pri testovaní PHP frameworkov CakePHP, CodeIgniter, Prado, Symfony, Zend

tabulka frameworkov podla rychlosti

Namerané hodnoty, ktoré predstavujú časy trvania akcie pri jednotlivých frameworkoch. Výsledky sú zhrnuté do jednej tabuľky na konci článku, ktorá predstavuje poradie frameworkov zoradených podľa rýchlosti vykonaných akcií za určitých podmienok.Prečítať celý článok

Symfony - vytvorenie a testovanie jendoduchej aplikáciesymfony framework
Framework Symfony je agilný, rýchly a predovšetkým stabilný PHP framework, ktorý sa vyvíja vo Francúzsku. Svoje uplatnenie nájde hlavne pri väčších projektoch, webových portáloch a aplikáciách. Ako väčšina frameworkov vznikol aj Symfony za účelom skrátenia času potrebného na vytvorenie webových stránok a zníženia náročnosti na údržbu.

Prečítať celý článok

                             

logo