logo

Ukážka jednoduchej Flash animácie

 

 

 

Po vytvorení nového flash dokumentu som nadstavil podkladový obrázok na Layer 1.

flash podklad

 

Na Layer 2 som si rozmiestnil do oboch dolných rohov dva štvorce, ktorým som pomocou efektu Shape vytvoril prechod do ďalších dvoch tvarov najprv na pravidelný 5-uholník a následne na dve kružnice. Medzi tie som po dokončení umiestnil ešte jeden kruh.

flash objekty

flash objekty

 

flash objekty

V ďalšom kroku som pridal ďalšiu vrstvu Layer 4 v nej som umiestnil moje meno a aplikoval efekt Transition. Ďalej som pridal po tomto efekte ďalší a vybral som aj objekty tri kružnice a použil efekt Blur.


flash objekty

 

Z kružníc som doplnil prechody naspäť na tvary z ktorých vznikli.

 

flash objekty

 

Na ďalšej vrstve som umiestnil nadpis a nechal ho pomocou efektov Motion tween a Masky vrstvy najprv objaviť na scéne a potom aj rovnakým spôsobom zmiznúť.


flash objekty

 

Na ďalšej vrstve som umiestnil tvar žltý kruh a pomocou Guide layer ho umiestnil na vodiacu čiaru, ktorú som zostrojil pomocou nástroja Pencil. Aplikovaním efektu Motion som docielil pohyb ubjektu po danej vodiacej čiare.

 

flash objekty

V posledných krokoch som vytvoril dve vrstvy Action, cas a datum na týchto vrstvách je generovanie aktuálneho dátumu. Vo vrstve Action je script , ktorý slúži na vydolovanie dátumu a vrstva cas a datum zobrazujú získaný dátum. V poslednej vrstve som umiestnil tlačítko Odkaz.

 

Zdrojový kód :

 

 var date=new Date();

var dayweek=date.getDay();

var dayweek_str:String;

var year=date.getFullYear();

var month=date.getMonth();

var month_str:String;

var days=date.getDate();

var days_str:String;

 

if (days<10){

days_str="0"+days;

}else{

days_str=days;

}

switch (month){

case(0):month_str="Január"; break;

case(1):month_str="Február"; break;

case(2):month_str="Marec"; break;

case(3):month_str="Apríl"; break;

case(4):month_str="Máj"; break;

case(5):month_str="Jún"; break;

case(6):month_str="Júl"; break;

case(7):month_str="August"; break;

case(8):month_str="September"; break;

case(9):month_str="Október"; break;

case(10):month_str="November"; break;

case(11):month_str="December"; break;

}

switch (dayweek){

case(0):dayweek_str="Nedeľa"; break;

case(1):dayweek_str="Pondelok"; break;

case(2):dayweek_str="Utorok"; break;

case(3):dayweek_str="Streda"; break;

case(4):dayweek_str="Štvrtok"; break;

case(5):dayweek_str="Piatok"; break;

case(6):dayweek_str="Sobota"; break;

}

date_txt.text=dayweek_str+", "+days_str+" . "+month_str+" "+year;

 

Zdrojový kód :

 

on(press){

// getURL(adresa, okno); okno je nepovine, pisat to tam nemusis (_blank , _self)

getURL(index.htm, _main)

}
                             

logo