logo

Informačné systémy

Zopár ukážok z informačné systému pre firmu Elektro-plast Slovakia.

Systém dokáže spracovať požiadavky od zákazníka pre vytvorenie cenovej ponuky na plastové okná.

Program vytvorí cenovú ponuku, výrobné výkresy okien, objednávky komponentov, dodací a preberací list.

Ďalej ponúka možnosti ako kalendár, kde sa prehľadne zobrazujú informácie o akciách systému.

 

informačný systém

informačný systém

informačný systém - výkres

informačný systém - objednávka

informačný systém - cenová ponuka
                             

logo